DETECTORS NIVELL

DETECTORS NIVELL

AFEISA distribueix la firma francesa ATMI, que disposa d’una extensa gamma d'equips per la detecció de nivell per flotador de líquids i sòlids.

Una gamma molt completa amb múltiples longituds de cables elèctrics i capaços de treballar en qualsevol tipus de líquids i sòlids. A mes de disposar de certificacions per la seva aplicació en ambients ATEX o el seu us amb aigües potables.

Gammes

Reguladors de nivell amb llast extern

Els reguladors de nivell són flotadors de nivell omnidireccionals que operen per inclinació a mesura que augmenta o disminueix el nivell del líquid, obrint o tancant un circuit connectat a un panell elèctric.

Reguladors de nivell amb llast intern

Els reguladors de nivell amb llast sobre el cable (externs) són els més venuts. Però també oferim reguladors de nivell amb llast interns com els AQUA XL, AQUA MEDIUM i AQUA MEDIUM EP.

Interruptors de nivell tipus pera

Interruptors de nivell tipus flotador, coneguts també com a “boies de nivell” han estat dissenyats per a una connexió directa a bombes de baixa potència o a bombes d'alta potència mitjançant l'ús d'un relé

Detectors i sensors de nivell tubulars

Els detectors de nivell tipus flotador TUBA són flotadors de forma tubular de petit diàmetre que han estat específicament dissenyats per a dipòsits i cisternes amb accés restringit o que requereixen instal·lació lateral.

Sensors de nivell per a sòlids

Els sensors de nivell de sòlids SOLIBA han estat dissenyats per a la detecció de nivell alt en sitges de grans i cereals, contenidors i tot tipus zones demmagatzematge en zones no explosives.

Sensors de nivell amb membrana

Gama de sensors de nivell amb membrana per vigilar el nivell alt i baix dels sòlids a granel a les sitges i tremuges d'emmagatzematge.

Accessoris

Disposem d'una àmplia gamma d'accessoris essencials per assegurar un mesurament de nivell òptim i segur.

c/ Provença, 533 Local A - 08025 Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 934 463 050